соба́ка по армянский. По армянски собака


собака - перевод - Русский-Армянский Словарь

ru Аналогия Господа, уподобившая иноверцев домашним собакам, была нужна для того, чтобы сообщить, что в то время Евангелие предназначалось только для дома Израилева.

LDShy Համեմատելով հեթանոսներին տնային շների հետ, Տերը ցանկանում էր ուսուցանել, որ այդ ժամանակ ավետարանը քարոզվում էր միայն Իսրայելի տան համար։

ru 4 Кто находится среди живых, у того есть надежда, ведь и живой собаке+ лучше, чем мёртвому льву+.

JW_2017_12hy 4 Ով գտնվում է ապրողների մեջ, նա հույս ունի, որովհետեւ կենդանի շունը+ սատկած առյուծից լավ է+։

ru Так на глазах у всех исполнились слова Иеговы, которые Илья передал Ахаву: «На том месте, где собаки лизали кровь Навуфея, они будут лизать и твою кровь» (1 Царей 21:19; 22:19—22, 34—38).

JW_2017_12hy Հանրորեն ասված Եհովայի խոսքերը, որը հաղորդեց Եղիան Աքաաբին, կատարվեցին. «Այն տեղում, ուր շները Նաբովթի արյունը լակեցին, քո արյունն էլ են լակելու» (1 Թագավորներ 21։ 19; 22։ 19–22, 34–38)։

ru 24 Того, кто умрёт у Аха́ва в городе, съедят собаки, а того, кто умрёт в поле, склюют небесные птицы+.

JW_2017_12hy 24 Աքաաբից ով քաղաքում մեռնի, շները պիտի ուտեն, իսկ ով դաշտում մեռնի, երկնքի թռչունները պիտի ուտեն+։

ru Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах, или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения.

JW_2017_12hy Նրանց մահն ուղեկցվում էր ամենատարբեր տեսակի ծաղրանքներով։ [Քրիստոնյաներին] ծածկում էին գազանների կաշիներով եւ գցում շների առաջ, որոնք պատառոտում էին նրանց, մեխում էին խաչերի վրա եւ այրում գիշերային լուսավորության համար։

ru В конце концов я добрался до фермы, где был встречен лаем собак.

JW_2017_12hy Վերջապես ես հասա ագարակ, որտեղ ինձ դիմավորեցին հաչացող շները։

ru Мистер Йошида собаку съел в истории Франции.

tatoebahy Միսթեր Յոշիդան շատ լավ գլուխ է հանում Ֆրանսիաի պատմությունից:

ru Продолжительность жизни у них одна из самых больших среди собак — от 13 до 19 лет.

JW_2017_12hy Իրականում, նա ամենաերկարակյաց շներից մեկն է եւ ապրում է մինչեւ 20 տարի։

ru Очень часто от одиноких людей, ищущих дружбы, можно услышать примерно следующее: «Мне не к кому обратиться», «Я никому не доверяю» или «Мой лучший друг — собака».

JW_2017_12hy Այն անհատներից, որոնք բոլորովին միայնակ են եւ ընկերներ են փնտրում, հաճախ ենք լսում այսպիսի արտահայտություններ. «Չկա մեկը, ում կարող եմ դիմել», «ես չեմ կարող որեւէ մեկին վստահել» կամ «իմ ամենալավ ընկերը շունս է»։

ru Существуют ли собаки, которые едят сырую рыбу?

tatoebahy Կա՞ն շներ, որոնք հում ձուկ են ուտում:

ru что там была, скажем, собака,

TEDhy ապա այն արդեն կընդուներ, որ այնտեղ պատկերված էր,

ru На тех камнях видны резные изображения собак, очень похожих на сегодняшних чи-хуа-хуа.

JW_2017_12hy Քարերի վրա քանդակված են պատկերներ, որոնք հիշեցնում են մեր օրերի չիուաուաներին։

ru Арабы говорят: «Собака лает, а караван идёт».

TEDhy գոյություն ունի արաբական մի լավ ասացվածք. << Շունը հաչում է, իսկ քարավանը շարունակում է իր ճանապարհը>>:

ru Но как-то раз женщина, помощник руководителя одного общества слепых, сказала мне, что местный теннисный клуб готов пожертвовать собаку-поводыря слепому или слабовидящему человеку, живущему в нашем районе.

JW_2017_12hy Մի օր մի կին, որը կույրերին օգնող ընկերության տնօրեն էր, ինձ ասաց, որ տեղի թենիսի ակումբը ուղեկցող շուն է ցանկանում նվիրել մեր տարածքում ապրող կույր կամ թույլ տեսողություն ունեցող ցանկացած մարդու։

ru 7 Но на сыновей Израиля ни одна собака не залает, ни на человека, ни на животное+, чтобы вы знали, что Иегова может сделать различие между египтянами и сыновьями Израиля“+.

JW_2017_12hy 7 Բայց Իսրայելի որդիներից ոչ մեկի դեմ՝ ո՛չ մարդու, ո՛չ էլ անասունի դեմ մի շուն անգամ չի հաչի+, որպեսզի դուք իմանաք, որ Եհովան կարող է տարբերություն դնել եգիպտացիների ու Իսրայելի որդիների միջեւ»+։

ru То же касается других забавных мелких собак.

TEDhy Կամ նրան վերածեցինք որեւէ այլ զվարճալի փոքրիկ շնիկի:

ru О его жене пророк говорит: «Собаки съедят Иезавель на участке земли в Изрееле».

JW_2017_12hy Շները պիտի ուտեն Հեզաբելին Հեզրայելի հողակտորում։

ru Чем больше собака вырывается, тем крепче тебе нужно держать её за уши. Но это будет злить собаку всё больше и больше.

JW_2017_12hy Ինչքան շատ նա ուզենա իր ականջներն ազատել, այնքան ավելի մեծ ուժով դու կբռնես նրա ականջներից, իսկ արդյունքում՝ շունը է՛լ ավելի կկատաղի։

ru 10 А Иезаве́ль съедят+ собаки на участке земли в Изрее́ле, и никто не похоронит её“».

JW_2017_12hy 10 Իսկ Հեզաբելին շները պիտի ուտեն+ Հեզրայելի հողակտորում, եւ նրան թաղող չի լինի»»։

ru В ту ночь в той местности от холода околели четыре курицы и две собаки!

JW_2017_12hy Մի գիշեր ցրտից սատկեցին չորս հավ ու երկու շուն։

ru Тогда Иегова сказал Гедео́ну: «Всякого, кто будет лакать воду языком, как лакает собака, ставь особо, также и всякого, кто для того, чтобы пить, будет вставать на колени»+.

JW_2017_12hy Այդ ժամանակ Եհովան ասաց Գեդեոնին. «Ովքեր շան նման լեզվով լակեն այդ ջուրը, նրանց մի կողմում կանգնեցրու, իսկ ովքեր ծնկաչոք ջուր խմեն, մյուս կողմում կանգնեցրու»+։

ru Ожидая собаку, я сосредоточила свои мысли на другом.

JW_2017_12hy Մինչ սպասում էի, սկսեցի մտածել մեկ ուրիշ ուղղությամբ։

ru (21) Пропавшая собака прошла 3 220 километров, чтобы вернуться домой.

LDShy (21) Կորած շունը 3220 կիլոմետր է անցնում տուն հասնելու համար։

ru Тому не нравится, как Мэри обращается со своей собакой.

tatoebahy Թոմին դուր չի գալիս, թե ինչպես է Մերին վարվում իր շան հետ:

ru 6 Не давайте святое собакам+ и не бросайте жемчуг перед свиньями, чтобы они не затоптали+ его ногами, а потом не повернулись и не растерзали вас.

JW_2017_12hy 6 Սուրբ բաները շներին մի՛ տվեք+ եւ ձեր մարգարիտները խոզերի առաջ մի՛ գցեք, որ չլինի թե դրանք տրորեն+ ոտքերի տակ եւ ապա հետ դառնան ու ձեզ պատառոտեն։

ru.glosbe.com

Армянские слова русскими буквами

             Армянский разговорник русскими буквами

По-русски Транскрипция
Первые фразы Араджин артаайтутюннер
Добрый день/добрый вечер. Бари ор/бари ереко
Спасибо, до свидания. Шноракалутюн, минч нор андипум
Привет и Пока Барев ев стестюн
Мужчина Тхамард
Женщина Кин
Девушка Ахчик
Ребёнок Ереха
Да Аё
Нет Воч
Хорошо Лав
Согласен Амацайнем
Мне нравится Инц дур э галис
Мне не нравится Инц дур чи галис
Спасибо Шноракалутюн
Пожалуйста Хндрем
Извините Кнерек
Направо Ач
Налево Дзах
Прямо Ухих
Утро Аравот
Полдень Кесор
Полдник Еркрорд нахачас
Вечер Ереко
Ночь Гишер
День Ор
Понедельник Еркушабти
Вторник Ерекшабти
Среда Чорекшабти
Четверг Хингшабти
Пятница Урбат
Суббота Шабат
Воскресенье Кираки
Весна Гарун
Зима Дзмер
Лето Амар
Осень Ашун
Январь Унвар
16 Таснэвец
17 Таснэёт
18 Таснэут
19 Таснэиннэ
20 Ксан
30 Ересун
40 Карасун
50 Исун
60 Ватсун
70 Ётанасун
80 Утанасун
90 Иннэсун
100 Арюр
200 Ерку арюр
1.000 Азар
1.000.000 Миллион
Перечень цветов Гуйнер
Белый/ая Спитак
Голубой/ая Еркнагуйн
Жёлтый/ая Дехин
Зелёный/ая Канач
Красный/ая Кармир
Коричневый/ая Дарчнагуйн
Оранжевый/ая Газарагуйн
Розовый/ая Вардагуйн
Синий/ая Капуйт
Серый Мохрагуйн
Фиолетовый/ая Манушакагуйн
Чёрный/ая Сев
Светлый/ая Бац
Тёмный/ая Муг
Транспорт и передвижение Транспорт ев похадрум
Аэропорт — прибытие Оданавакаян-инкнатири жаманум
Самолёт Икнатир
Аэропорт Оданавакаян
Прилёт Инкнатири жаманум
Билет Томс
Ваучер Ваучер
Виза Виза
Документы Пастатхтер
Паспорт Андзнагир
У меня виза на две недели Им визан ерку шабатов э
Индивидуальная виза Андзнакан виза
Коллективная виза Колектив виза
Где выдают багаж? Вортех ен станум ухеберэ?
Где наш автобус? Вортех э мер автобусэ?
Аэропорт — отъезд Оданавакаян-тричк
Где аэропорт? Вортех э (гтнвум) оданавакаянэ?
Есть ли рейс на…? Тричк ка депи…?
В котором часу вылетает самолёт на…? Жамэ канисин э инкнатирэ трчум депи…?
Посадка объявлена? Тричкэ айтарарвац э?
Регистрация началась? Гранцумэ сксвел э?
Когда прилетает самолёт в…? Ерб э жаманум инкнатирэ…?
Где можно поставить печать для TAX-FREE? Вортех ен хпум (днум)  Tax Free (чэарквох ирери) кник?
Где можно получить деньги от TAX-FREE? Вортех карели э станал Tax Free (чэарквох) ирериц гумарэ?
Багаж Бер/ухебер
Ручная кладь Дзерки цанроц
Где оформляют багаж? Вортех ен дзевакерпум ухеберэ?
Сколько килограммов багажа можно провозить? Воркан килограм ухебер карели э танел (анцкацнел)?
Сколько стоит килограмм багажа при превышении веса? Инч арже ухебери (бери) килограмэ, кашэ анцнелу депкум?
Багажная бирка Ухебери ашвепайтикэ
Посадочный талон Нстактрон ( посадочный талон)
Таможня Максатун
Таможенный контроль Максаин вераэскум
Паспорт Анцнагир
Удостоверение личности Анци вкаякан
Зелёная карта Канач карт
Мне нечего декларировать Вочинч чунем деклараворелу
Это мой багаж Са им бернэ
Это мои личные вещи Са им андзнакан ирернен
Подарки Нвернер
Образцы товаров Апранки оринакнер
Нужно открыть чемодан/сумку? Аркавор э бацел чампрукэ/паюсакэ?
Можно закрыть? Карели э пакел?
Где можно сделать зелёную карту? Вортех э карели патрастел канач карт?
Аренда Автомобиля Мекенаи варцум
Автомобиль Мекена
Автомобиль на прокат Варцу мекена
Я хочу взять автомобиль на прокат Ес узум ем варцов мекена верцнел
…на один день …мек оров
…на три дня …ерек оров
…на неделю …мек шабатов
…на месяц …мек амсов
…дешёвый …эжан
…с экономным расходом горючего …вареланюти тнтесвац цахсов
…большой …мец
Неограниченный пробег Ансааманак вазк
Страховка Апаовагрутюн
Страхование от ущерба в случае аварии, как моего автомобиля, так и другого пострадавшего Им инчпес наев айл тужаци мекенаи апаовагрум, втари ардюнкум стацвац внасиц
Страхование от угона и пожара Апаовагрутюн аревангумиц ев эрдеиц
Городской транспорт Кахакаин транспорт
Автобус Автобус
Троллейбус Троллейбус
Трамвай Трамвай
Микроавтобус Микроавтобус
Билет Томс
Где продаются билеты? Томсерэ вортех ен вачарвум?
Остановка Кангар
Где останавливается автобус? Вортех э кангнум автобусэ?
Как часто проезжает автобус? Воркан ачах э анцнум автобусэ?
Где нужно компостировать билеты? Вортех ен дакум томсерэ?
Штраф Туганк
Где нужно сойти? Вортех э петк ичнел?
На какой остановке? Вор кангарум?
Поезд и ж/д вокзал Гнацк ев еркатухаин каяран
Поезд Гнацк
Вагон Вагон
Где железнодорожный вокзал? Вортех э гтнвум еркатухаин каяранэ?
Где расписание отправления/прибытия поездов? Вортех э гтнэвум гнацкнери мекнман ев жаманман цуцакэ?
Когда отправляется поезд на…/прибывает поезд из…? Ерб э мекнум гнацкэ…/ерб э жаманум гнацкэ…?
На какой поезд мне нужно сесть, чтобы доехать до…? Вор гнацкэ петк э нстел, ворписи …аснел?
В каком направлении идёт этот поезд? Вор ухутямб э гнум айс гнацкэ?
Остановка Кангар
Билетная касса Томсаркх
Билет Томс
Где продаются билеты? Вортех ен вачарвум томсерэ?
Пожалуйста, два билета/один билет туда и обратно Хндрум ем, ерку томс/мек томс етадарц
Только туда Миайн ми ухутямб
Где нужно компостировать билеты? Вортех э карели дакел томсерэ?
С какого пути отправляется поезд на…? Вор гциц э мекнум гнацкэ депи…?
На какой станции мне нужно выйти, чтобы попасть в…? Вор кангарум петк э ичнем, ворпоси аснем…?
Прямой поезд Ухих гнацк депи…
Где мне нужно сделать пересадку? Вортех петк э похем транспортэ?
Есть ли спальный вагон/ресторан? Ка, ардёк, нэнчавагон/вагон ресторан?
Автомобиль Мекена
Дорожная карта Чанапараин картез
Бесплатная стоянка Анвчар автокангар
Платная стоянка Вчарови автокангар
Здесь можно парковать машину? Айстех карели э макена кангнецнел?
Где находится ближайшая бензоколонка? Вортех э гтнэвум мотака лцакаянэ (бензоколонка)
Налейте полный бак Лцрек бакэ минчев верч (лрив)
Проверьте уровень масла/уровень воды Стугек юхи макардакэ/джри макардакэ
Я попал в аварию Ес автовтари меч ем  энкел
Сколько стоит ремонт автомобиля? Инч аржи мекенаи веранорокумэ?
Мне нужен механик Индз механик э аркавор
Мой автомобиль застрахован в… Им автомекенан апаовагрвац э …
Такси Такси
Мне необходимо такси Индз такси э анражешт
Вызовите, пожалуйста, такси Такси канчек, хндрумем
Через сколько времени приедет такси? Воркан жаманакиц таксин кга?
Где находится ближайшая стоянка такси? Вортех э гтнэвум мотака таксапаркэ?
Вы свободны? Дук азат ек?
Возьмите, пожалуйста мои вещи Верцрек, хндрум ем, им берэ
Отвезите меня по этому адресу Тарек индз айс асцеов
Поезжайте прямо Ухих гнацек
Поверните налево/направо Ач теквек/дзах
Я опаздываю Ес ушанум ем
Я тороплюсь Ес штапум ем
Быстрее, пожалуйста Араг, хндрум ем
Здесь остановитесь, пожалуйста Хндрум ем, айстех паек (кангнек)
Сколько я Вам должен/должна? Инчкан петк э там?
Можно заплатить в долларах? Карели э долларов тал?
В магазине Ханутум
Вопросы при покупке Арцер, гнумнер катарелу жаманак
Сколько? Инчкан?
Сколько стоит? Инч аржи?
Кто? Ов?
Что? Инч?
Как? Инчпес?
Где? Вортех?
Когда? Ерб?
Почему? Инчу?
Я хотел(а) купить Ес цанканум ем (узум ем)  гнел
Я хочу только посмотреть. Ес цанканум ем (узум ем) миайн наел.
Покажите мне … (это) Цуйц твек…(айс апранкэ)
Где находится …? Вортех э гтнэвум…?
Мне нужен 37-й размер. Индз аркавор э 37 (ересунёт) амарэ
Мне нужен мужской (женский) костюм Индз аркавор э тхамарду (кноч) костюм
Слишком большой (маленький) Чапазанц мец (покр)
Слишком длинный (короткий). Чапазанц еркар (карч)
Я могу это примерить? Карох ем са порцел?
Где примерочная комната? Вортех э андерцаранэ?
Я бы хотел(а) светлокоричневого цвета. Ес кцанканаи
Это я возьму, спасибо. Са ес кверцнем, шноракалутюн
Можно заплатить долларами? Карели э вчарел долларов?
Оформите мне TaxFree, пожалуста. Дзевакерпек индз, хндрум ем, Tax Free
Вы не могли бы сделать мне скидку? Дук чеик зехчи индз?
Где я могу купить…? Вортех карох ем гнел…?
Дайте мне пожалуйста чек Твек индз, хндрум ем, чекэ
В банке Банкум
Банк Банк
Где я могу найти банк? Вортех э гтнэвум банкэ?
Деньги Пох
Разменный курс Драмапоханакмак курс
Какой разменный курс… Инчкан э (воркан э) драмапоханакмак курсэ…
Евро Евро
Доллар Доллар
Сколько денег я могу поменять? Воркан гумар карох ем ес похел?
Налог при обмене Варк
Квитанция Андоррагир
Возможно открыть счёт…? Энаравор э ашив бацел…?
…в долларах …долларов
…в евро …евроёв
В гостинице Юраноцум
Гостиница Юраноц
Мой номер Им амарэ
Вешалка Кахич
Дверь Дур
Горячая вода Так джур
Холодная вода Сарэ джур
Душ Душ
Кран Цорак
Мыло Очар
Чистый/ая Макур
Грязный/ая Кехтот
Мусор Ахб
Окно Патуан
Одеяло Вермак
Пепельница Мохраман
Подушка Барц
Полотенце Србич
Покрывало Цацкоц
Радио Радио
Свет Луйс
Телевизор Эрустацуйц
Туалет Зугаран
Туалетная бумага Зугарани тухт
Простынь Саван
Стакан Бажак
Не работает что-либо Инч вор бан чи ашхатум
Шум Ахмук
Разбудите завтра утром Артнацрек вахэ аравотян
На пляже Цовапум
Пляж Цовап
Спасатель Пркич
Помогите! Огнецек!
Мелко Сахр
Глубоко Хорэ
Купальник Лохазгест
Здесь есть медузы? Айстех кан медузанер?
Здесь есть крабы? Айстех кан крабнер?
Где находится кабина для переодевания? Вортех э гтнвум андерцаранэ/згестапохман тнакэ?
Где находится душ? Вортех э гтнвум душэ?
Где находится туалет? Вортех э гтнвум зугаранэ?
Пляжный бар Цовапня бар
Как дойти до пляжа? Инчпес аснел цовап?
Платный пляж Вчарови цовап
Свободный пляж Азат цовап
Сколько стоит: Инч аржи:
Место на первой линии Араджин гци вра гтнвох техэ
Место за первой линией Араджин гци етевум гтнвох техэ
Полдня Кес ор
Один день Мек ор
Одна неделя, две, три Мек шабат, ерку, ерек
Месяц Амис
В стоимость входит: Гнацуцаки меч мтнум э:
Зонт Ованоцэ
Шезлонг Шезлонг
Лежак Паркелатех
Где можно арендовать: Вортех карели э вардзел:
Лодку Навак
Водное мото Джэраин мото
Водный велосипед Джэраин эцанив
Водные лыжи Джэраин даукнер
У меня потерялся ребёнок Им ерехан корел э
Непредвиденные обстоятельства Чнахатесвац иравичак
Непредвиденные обстоятельства Чнахатесвац иравичак
Где находится полицейский участок? Вортех э гтнвум милициан?
Позовите полицию! Милициа канчек!
Где находится отдел потерянных вещей? Вортех э гтнвум корцрац ирери бажинэ?
У меня украли машину Гохацел ен им мекенан
У меня украли сумку Гохацел ен им паюсакэ
У меня украли кошелёк Гохацел ен им драмапанакэ
Я потерял/а паспорт Корцрел ем им андзнагирэ
Позовите пожарных! Эршедж мекена канчек!
Указательные знаки Цуцаншаннер
Вход Мутк
Выход Елк
Свободный вход Азат мутк
Стоп Стоп
Свободно Азат
Занято Збахвац
Курить запрещается Цхелн аргелвац э
Движение запрещено Шаржумн аргелвац э
Расписание работы : открытие-закрытие Ашхатанкаин цуцак: бацум-пакум
Частная собственность Маснавор сепаканутюн
Частная дорога Маснавор чанапар
Продовольственная тема Мтераин тема
Завтрак Нахачас
Завтрак Нахачас
Булочка Булки
Бутерброд Бутерброд
Варенье/Павидло Мураба/Павидло
Ветчина варёная Епвац апхтац мис (ветчина)
Ветчина вяленая/сырая Хозапухт/ум хозапухт
Копчёная ветчина с пряностями и ароматическими травами Цхацрац хозапухт (ветчина) амемункнеров ев анушаот хотеров
Грибы Снкер
Кефир/йогурт Кефир/йогурт
Колбаса варёная Епвац ершик
Колбаса сухая Чор ершик
Мёд Мехр
Молоко цельное Кат нормал
Молоко обезжиренное Зтвац кат
Омлет Омлет
Печенье Тхвацкаблит
Пресный творог Кахцр катнашор
Сливочное масло Караг
Соломка Дзохикнер
Сыр молодой Еритасард панир
Сыр молодой Mоццарелла Еритасард панир Моццарелла
Сыр твёрдый Чор панир
Сыр Голландский Панир Оландакан
Сыр Пармезан Панир Пармезан
Сыр типа Чеддер Панир Чедлер тесаки
Сыр Эментальский Панир Эменталакан
Хлеб Ац
Хлеб белый Спитак ац
Хлеб чёрный Сев ац
Яйцо Дзу
Яичница Цвацех
Яичница с грудинкой Кртцамсов цвацех
Яичница глазунья Цвацех глазунья
Яйца всмятку Терум дзу
Яйца вкрутую Пинд епвац дзу

karabakhtimes.com

Соба́ка по Армянский, перевод, Русский-Армянский Словарь

ru Аналогия Господа, уподобившая иноверцев домашним собакам, была нужна для того, чтобы сообщить, что в то время Евангелие предназначалось только для дома Израилева.

LDShy Համեմատելով հեթանոսներին տնային շների հետ, Տերը ցանկանում էր ուսուցանել, որ այդ ժամանակ ավետարանը քարոզվում էր միայն Իսրայելի տան համար։

ru 4 Кто находится среди живых, у того есть надежда, ведь и живой собаке+ лучше, чем мёртвому льву+.

JW_2017_12hy 4 Ով գտնվում է ապրողների մեջ, նա հույս ունի, որովհետեւ կենդանի շունը+ սատկած առյուծից լավ է+։

ru Так на глазах у всех исполнились слова Иеговы, которые Илья передал Ахаву: «На том месте, где собаки лизали кровь Навуфея, они будут лизать и твою кровь» (1 Царей 21:19; 22:19—22, 34—38).

JW_2017_12hy Հանրորեն ասված Եհովայի խոսքերը, որը հաղորդեց Եղիան Աքաաբին, կատարվեցին. «Այն տեղում, ուր շները Նաբովթի արյունը լակեցին, քո արյունն էլ են լակելու» (1 Թագավորներ 21։ 19; 22։ 19–22, 34–38)։

ru 24 Того, кто умрёт у Аха́ва в городе, съедят собаки, а того, кто умрёт в поле, склюют небесные птицы+.

JW_2017_12hy 24 Աքաաբից ով քաղաքում մեռնի, շները պիտի ուտեն, իսկ ով դաշտում մեռնի, երկնքի թռչունները պիտի ուտեն+։

ru Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах, или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения.

JW_2017_12hy Նրանց մահն ուղեկցվում էր ամենատարբեր տեսակի ծաղրանքներով։ [Քրիստոնյաներին] ծածկում էին գազանների կաշիներով եւ գցում շների առաջ, որոնք պատառոտում էին նրանց, մեխում էին խաչերի վրա եւ այրում գիշերային լուսավորության համար։

ru В конце концов я добрался до фермы, где был встречен лаем собак.

JW_2017_12hy Վերջապես ես հասա ագարակ, որտեղ ինձ դիմավորեցին հաչացող շները։

ru Мистер Йошида собаку съел в истории Франции.

tatoebahy Միսթեր Յոշիդան շատ լավ գլուխ է հանում Ֆրանսիաի պատմությունից:

ru Продолжительность жизни у них одна из самых больших среди собак — от 13 до 19 лет.

JW_2017_12hy Իրականում, նա ամենաերկարակյաց շներից մեկն է եւ ապրում է մինչեւ 20 տարի։

ru Очень часто от одиноких людей, ищущих дружбы, можно услышать примерно следующее: «Мне не к кому обратиться», «Я никому не доверяю» или «Мой лучший друг — собака».

JW_2017_12hy Այն անհատներից, որոնք բոլորովին միայնակ են եւ ընկերներ են փնտրում, հաճախ ենք լսում այսպիսի արտահայտություններ. «Չկա մեկը, ում կարող եմ դիմել», «ես չեմ կարող որեւէ մեկին վստահել» կամ «իմ ամենալավ ընկերը շունս է»։

ru Существуют ли собаки, которые едят сырую рыбу?

tatoebahy Կա՞ն շներ, որոնք հում ձուկ են ուտում:

ru что там была, скажем, собака,

TEDhy ապա այն արդեն կընդուներ, որ այնտեղ պատկերված էր,

ru На тех камнях видны резные изображения собак, очень похожих на сегодняшних чи-хуа-хуа.

JW_2017_12hy Քարերի վրա քանդակված են պատկերներ, որոնք հիշեցնում են մեր օրերի չիուաուաներին։

ru Арабы говорят: «Собака лает, а караван идёт».

TEDhy գոյություն ունի արաբական մի լավ ասացվածք. << Շունը հաչում է, իսկ քարավանը շարունակում է իր ճանապարհը>>:

ru Но как-то раз женщина, помощник руководителя одного общества слепых, сказала мне, что местный теннисный клуб готов пожертвовать собаку-поводыря слепому или слабовидящему человеку, живущему в нашем районе.

JW_2017_12hy Մի օր մի կին, որը կույրերին օգնող ընկերության տնօրեն էր, ինձ ասաց, որ տեղի թենիսի ակումբը ուղեկցող շուն է ցանկանում նվիրել մեր տարածքում ապրող կույր կամ թույլ տեսողություն ունեցող ցանկացած մարդու։

ru 7 Но на сыновей Израиля ни одна собака не залает, ни на человека, ни на животное+, чтобы вы знали, что Иегова может сделать различие между египтянами и сыновьями Израиля“+.

JW_2017_12hy 7 Բայց Իսրայելի որդիներից ոչ մեկի դեմ՝ ո՛չ մարդու, ո՛չ էլ անասունի դեմ մի շուն անգամ չի հաչի+, որպեսզի դուք իմանաք, որ Եհովան կարող է տարբերություն դնել եգիպտացիների ու Իսրայելի որդիների միջեւ»+։

ru То же касается других забавных мелких собак.

TEDhy Կամ նրան վերածեցինք որեւէ այլ զվարճալի փոքրիկ շնիկի:

ru О его жене пророк говорит: «Собаки съедят Иезавель на участке земли в Изрееле».

JW_2017_12hy Շները պիտի ուտեն Հեզաբելին Հեզրայելի հողակտորում։

ru Чем больше собака вырывается, тем крепче тебе нужно держать её за уши. Но это будет злить собаку всё больше и больше.

JW_2017_12hy Ինչքան շատ նա ուզենա իր ականջներն ազատել, այնքան ավելի մեծ ուժով դու կբռնես նրա ականջներից, իսկ արդյունքում՝ շունը է՛լ ավելի կկատաղի։

ru 10 А Иезаве́ль съедят+ собаки на участке земли в Изрее́ле, и никто не похоронит её“».

JW_2017_12hy 10 Իսկ Հեզաբելին շները պիտի ուտեն+ Հեզրայելի հողակտորում, եւ նրան թաղող չի լինի»»։

ru В ту ночь в той местности от холода околели четыре курицы и две собаки!

JW_2017_12hy Մի գիշեր ցրտից սատկեցին չորս հավ ու երկու շուն։

ru Тогда Иегова сказал Гедео́ну: «Всякого, кто будет лакать воду языком, как лакает собака, ставь особо, также и всякого, кто для того, чтобы пить, будет вставать на колени»+.

JW_2017_12hy Այդ ժամանակ Եհովան ասաց Գեդեոնին. «Ովքեր շան նման լեզվով լակեն այդ ջուրը, նրանց մի կողմում կանգնեցրու, իսկ ովքեր ծնկաչոք ջուր խմեն, մյուս կողմում կանգնեցրու»+։

ru Ожидая собаку, я сосредоточила свои мысли на другом.

JW_2017_12hy Մինչ սպասում էի, սկսեցի մտածել մեկ ուրիշ ուղղությամբ։

ru (21) Пропавшая собака прошла 3 220 километров, чтобы вернуться домой.

LDShy (21) Կորած շունը 3220 կիլոմետր է անցնում տուն հասնելու համար։

ru Тому не нравится, как Мэри обращается со своей собакой.

tatoebahy Թոմին դուր չի գալիս, թե ինչպես է Մերին վարվում իր շան հետ:

ru 6 Не давайте святое собакам+ и не бросайте жемчуг перед свиньями, чтобы они не затоптали+ его ногами, а потом не повернулись и не растерзали вас.

JW_2017_12hy 6 Սուրբ բաները շներին մի՛ տվեք+ եւ ձեր մարգարիտները խոզերի առաջ մի՛ գցեք, որ չլինի թե դրանք տրորեն+ ոտքերի տակ եւ ապա հետ դառնան ու ձեզ պատառոտեն։

ru.glosbe.com